Hệ thống lọc nước sinh hoạt màng siêu lọc UF

Màng UF gia đình việc loại bỏ hiệu quả các chất tẩy rửa, nước vàng, mùi.vi iảm chất hữu cơ và kim loại nặng, khuẩn, vi lượng được giữ lại, các tạp chất.