Màng lọc nước công nghiệp RA 4040

Sử dụng trong công nghệ lọc nước tinh khiết, lọc nước siêu tinh khiết,