Các công trình AKADO lắp đặt hệ thống giếng khoan cho khách

                                                     Công trình lọc nước giếng khoan tại Đông Anh

                                  Công trình nắp đặt tại Vạn Phúc Hà Đông

 

                                      Công trình lọc nước giếng khoan tại Hoàng Mai

 

                                             Công trình lắp đặt tai Nhật Tân Tây Hồ

                                     Công trình lắp đặt tại Hà Đông

 

                                Công trình lắp đặt tại Hoài Đức

                                            Công trình lắp đặt tại Phổ Yên Thái Nguyên

                                  Công trình lắp tại Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm